cz sk pl eng 
login   heslo   

Školenia - základné informácie

Základné informáice o školeniach v spolupráci s Nadačným fondom Biotherapy.

Nadačný fond Biotherapy usporiada nasledujúce školiace akcie. Školenia sú jednodňové a spĺňajú požiadavky na školiace akcie v súlade so zákonom č. 96/2004 a jeho predpismi.

Nové postupy v liečbe dekubitov
Kurz dává základné súhrnné znalosti z oblasti najmodernejšej liečby dekubitov a chronických rán. Dôraz je kladený na možnosť využitia moderných metód z oblasti liečby a prevencie týchto závažných zdravotných stavov. Ťažisko kurzu je v práci s konkrétnymi kazuistikami.


Liečba svetlom v ošetrovateľskej praxi
Tento kurz dává základné informácie o problematike modernej fotonickej medicíne, základných metódach, indikačných oblastiach, a konkrétnych možnostiach v oblasti ošetrovateľstva. Dôraz je kladený na získanie praktických skúseností a prácu s konkrétnymi kazuistikami. Znalosti z tohoto kurzu využijú aj odborníci z iných odborov medicíny.


Progresívna fototerapia Fotonyx v ošetrovateľskej praxi
Kurz dává základné informácie o možnostiach využitia aktuálne najmodernejšieho postupu v oblasti fotonickej medicíny - metóde Fotonyx. Kurz je orientovaný na spektrum možností tejto metódy zvlášť v oblasti ošetrovateľstva, ale znalosti využijú nepochybne aj odborníci z iných odborov medicíny.


© Copyright 2003 Biotherapy, s.r.o. All Rights Reserved.