cz sk pl eng 
login   heslo   

Nové postupy v liečbe dekubitov (kód BTO1

25. 10. 2007

 - Jednodňový kurz poskytuje základné súhrnné poznatky z oblasti najmodernejšej liečby dekubitov a chronických rán. Dôraz sa kladie na možnosť využitia moderných metód z oblasti liečby i prevencie týchto závažných zdravotných stavov a to vrátane práce s konkrétnymi kazuistikami ...

Miesto konania:
Nadačný fond Biotherapy (mapka)
Senovážné náměstí 23
110 00 Praha 1

Čas:
registrácia 9:30 - 9:55
vlastný seminár od 10:00 – 16:30

Cena: 1.400,- Kč
Zdravotnícki pracovníci majú nárok na príspevok od nadačného fondu Biotherapy vo výške 1000,- Kč, ktorý môžu uplatniť pri registrácii (cena pri uplatnení príspevku: 400 Kč).
Poplatok sa hradí na mieste pri registrácii.

Vzdelávacie akce sú podľa vyhlášky MZ ČR č. 423/ 2004 Sb. ohodnotené 1 kreditným bodom.


© Copyright 2003 Biotherapy, s.r.o. All Rights Reserved.