cz sk pl eng 
login   heslo   

VIP - fototerapia monochromatickým červeným svetlom ... (Revue medicíny 4/2011)

12.12.2011 - Další článek prof. MUDr. Eleny Kukurové, CSc. a Doc. RNDr. Eleny Ferencové, CSc. z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, o podpůrných a regeneračních účincích VIP - monochromatického červeného světla. Výborné, experimentálně podložené, výsledky získávají důvěru profesionálů nejen v zdravotnických zařízeních, ale i v ošetřovatelské péči.

soubor typu PDF (1776 kB)


Rotariáni dali nemocnici biostimulační přístroj ... (Právo 14. 10. 2011)

20.10.2011 - Rotary Club Opava International daroval Slezské nemocnici v Opavě biostimulační přístroj Biostimul, který dle primářky kožního oddělení Evy Jaškové bude umístěn na interně a pomůže tak velkému množství pacientů. V opavské nemocnici jsou též nadšeni z toho, že má podobné funkce jako laser, ale je mnohem bezpečnější.

soubor typu PDF (411 kB)


Pozvánka na VI. Mezinárodní konferenci Evropské asociace pro fototerapii ...

22.9.2011 - Princípy fototerapie v humánnej a veterinárnej medicíne, prevencii chorôb, v regenerácii a podpore fyzických a psychických aktivít detí a dospelých

soubor typu PDF (712 kB)


Využitie VIP fototerapie pri urychlení hojenia pooperačnej rany pacienta ... (Revue Medicíny 3/2011)

13.7.2011 - Článek prof. MUDr. Eleny Kukurové, CSc. a kol. z Lekárskej fakulty UK a UN v Bratislave, v kterém autoři prezentují účinky fototerapie při hojení pooperační rány u konkrétního pacienta po transplantaci ledviny - upozorňují na prokazatelně pozitivní účinek Biostimulu.

soubor typu PDF (3543 kB)


Léčba chronických ran metodou Fotonyx ... (Hojení ran 3/2011)

21.6.2011 - Zajímavé kazuistiky 2 pacientek s ulceracemi dolních končetin s pravidelnou aplikací fotonových biolamp Biostimul a další zkušenosti s účinností Biostimulů při léčbě různých typů ran v článku Mgr. Markéty Koutné, Poradna pro léčbu rány KARIM, 1. LF UK a VFN, Praha, jsou dalším vypovídajícím dokladem o tom, že fotonové biolampy Biostimul jsou ideální na léčbu chronických ran.

soubor typu PDF (2321 kB)


1 | 2 |

3

 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35


© Copyright 2003 Biotherapy, s.r.o. All Rights Reserved.