Prirodzená a bezpečná svetelná terapia účinná vo všetkých oblastiach Vášho zdravia

Prvoradým cieľom projektu Zdravá škôlka je podporiť imunitu detí, znížit tak ochorenia a prispieť k ich spokojenému a zdravému detstvu     

Za spoluprácu ďalej ďakujeme:

 

 

 

Európskej asociácii pre fototerapiu, ČR

Nadačnému fondu Biotherapy

Bioelektronickým laboratóriám v Prahe, ČR

Miroslave Koprdovej, riaditeľke MŠ Kríková, Bratislava

Alene Labdafskej, zástupkyni riaditeľky MŠ Kríková, Bratislava

MUDr. Nadežde Hudecovej

Doc. MUDr. Leošovi Středovi, Ph.D.

Ľudmile Kardošovej, manažérke projektu

Štěpánke Adamcovej, riaditeľke Biotherapy Slovakia

 

Na začiatku celoeurópskeho projektu ZDRAVÁ ŠKÔLKA, zameraného predovšetkým na podporu imunity detí v predškolskom veku, boli alarmujúce štatistiky mapujúce chorobnosť v detskej časti populácie.

Jej stúpajúci trend v ostatných rokoch nemohol nechať nikoho ľahostajným, čo viedlo k spojeniu celého radu súkromných i štátnych, odborných i laických aktivít do jedného komplexného projektu ZDRAVÁ ŠKÔLKA. Jeho ciele rozhodne nie sú obmedzené len na teoretické odporúčania, ale orientujú sa predovšetkým na zvrátenie tohto trendu,  vedúce k spokojnému a zdravému detstvu predškolákov s využitím najmodernejších postupov.

Poďakovania patrí predovšetkým Materskej škole Kríková v Bratislave, ktorá sa ako prvá na Slovensku zapojila do tohto celoeurópskeho projektu a získala od Európskej asociácie pre fototerapiu v ČR, certifikát : “Zdravá škôlka – SR˝.