cz sk pl eng 
login   heslo   

Nadačný fond Biotherapy

Účelom fondu je zabezpečovanie všestrannej podpory aktivít, záujmov, projektov a činností fyzických a právnických osôb v oblastiach:

1) podpory a rozvoja výskumu, vývoja, vzdelávania vo všetkých oblastiach a odboroch ľudskej činnosti, ktoré vedú k výsledkom využitelným pre zvyšovanie životnej úrovne, vzdelanosti a stavu poznania a sú bezvýhradne v súlade s duchovnými a etickými tradíciami a hodnotami európskej kultúry, vedy a vzdelanosti,

2) vedecké, výskumné, vývojové, vzdelávacie, propagačné, poradenské, konferenčné, publikačné, nakladateľské, vydavateľské, informačné a osvetové činnosti hlavne v odboroch medicínskych, humanitných, technických, ale i všetkých nadväzných, vrátane ich realizácie vlastnými prostriedkami z majetku a zdrojov nadačného fondu,

3) podpory sociálne slabých občanov a sociálnych skupín a to predovšetkým formami vzdelávania, kvalifikácie, zdravotných programov, ale i bezprostrednou materiálnou pomocou,

4) podpory rozvoja kultúry vo všetkých oblastiach spoločenského života,

5) podpory kultúrnej diverzity a rozvoja občianskej spoločnosti,

6) individuálnej podpory študentom na všetkých stupňoch škôl,

7) individuálnej podpory začínajúcim alebo úspešným vedcom, umelcom a pedagógom,

8) osvetovej činnosti v oblastiach zdravia, vzdelávania, kultúry, vedy a sociálnych otázkach,

9) podpory rozvoja výskumu, implementácie a realizácie projektov smerujúcích k ochrane prírody a ekologickým riešeniam,

10) podpory humanitárnej výchovy, osvety a celoživotného vzdelávania smerujúceho k úcte k duchovným hodnotám, základným právam a slobodám, tolerancii, vzájomnému porozumeniu a k zodpovednosti voči budúcim generáciám,

11) podpory zachovania a rozvoja europských duchovných tradícií a hodnôt, podpory medzinárodnej a nadnárodnej spolupráce vedúcej k všetkým vyššie uvedeným cieľom.


© Copyright 2003 Biotherapy, s.r.o. All Rights Reserved.