cz sk pl eng 
login   heslo   

Osvětová a charitativní činnost

Biotherapy považuje za samozřejmé vyvíjet snahu k celkové osvětě, a to jak laické, tak i odborné veřejnosti v oblasti produktů světelné terapie, jejich indikací a unikátních výsledků. Osvětu provádíme zejména prostřednictvím seminářů, diskusí, publikační činnosti v komerčním a odborném tisku, účastí na konferencích, internetu a vlastních tiskovin.

Za další naprostou samozřejmost považujeme účast Biotherapy na projektech, které podporují lidi v tísni – zejména pak zdravotní a sociální. Na rozdíl od všech ostatních našich aktivit tak nečiníme primárně pro tržní úspěch, ale protože naše produkty mohou řadě lidí pomoci žít důstojnější život. Chápeme to tedy jako svoji povinnost.

Začátkem roku 2007 společnost Biotherapy s. r. o. založila korporátní nadační fond „Biotherapy - nadační fond“.

Tímto krokem společnost Biotherapy jasně deklaruje, že jejími cíli je nejen vývoj, výroba a následný prodej kvalitních zařízení, přístrojů a spotřebních produktů v oblasti zdraví, ale také podpora celospolečensky důležitých cílů a skupin.

Cíle a poslání nadačního fondu byly formulovány ve spolupráci s předními odborníky z oblasti medicíny, školství, ale také práva a sociální práce.

Ve správní a dozorčí radě jsou zastoupeni významné osobnosti, a to především z oblasti medicíny, vědy a výzkumu, ale také například z veřejnoprávních médií.

Plné znění účelu nadačního fondu Biotherapy naleznete zde Nadační fond Biotherapy. K dobročinným, vzdělávacím a humanitárním aktivitám nadačního fondu BIOTHERAPY se můžete přidat i Vy!


© Copyright 2003 Biotherapy, s.r.o. All Rights Reserved.