cz sk pl eng 
login   heslo   

Školení - základní informace

Základní informace o pořádaných školeních ve spolupráci s nadačním fondem Biotherapy.

V současné době nadační fond Biotherapy pořádá následující školící akce. Školení jsou jednodenní a splňují požadavky na školící akci v souladu se zákonem č. 96/2004 a návaznými předpisy.


Nové postupy v léčbě dekubitů
Kurz podává základní souhrnné poznatky z oblasti nejmodernější léčby dekubitů a chronických ran. Důraz je klad na možnost využití moderních metod z oblasti léčby i prevence těchto závažných zdravotních stavů. Těžiště kurzu je v práci s konkrétními kazuistikami.


Léčba světlem v ošetřovatelské praxi
Tento kurz podává základní informace o problematice moderní fotonické medicíny, základních metodách, indikačních oblastech, a konkrétních možnostech v oblasti ošetřovatelství. Důraz je kladen na získání praktických dovedností a práci s konkrétními kazuistikami. Poznatky z tohoto kurzu využijí i odborníci c jiných oborů medicíny.

Progresivní fototerapie Fotonyx v ošetřovatelské praxi
Kurz podává základní informace o možnostech využití aktuálně nejmodernějšího postupu v oblasti fotonické medicíny - metodě Fotonyx. Kurz je orientován na spektrum možností této metody zvláště v oblasti ošetřovatelství, ale poznatky využijí bezpochyby i odborníci z jiných oborů medicíny.


© Copyright 2003 Biotherapy, s.r.o. All Rights Reserved.