cz sk pl eng 
login   heslo   

Kalendár akcií 2010

5. 1. 2009

 -  | celý text

Nové postupy v liečbe dekubitov (kód BTO1

25. 10. 2007

 - Jednodňový kurz poskytuje základné súhrnné poznatky z oblasti najmodernejšej liečby dekubitov a chronických rán. Dôraz sa kladie na možnosť využitia moderných metód z oblasti liečby i prevencie týchto závažných zdravotných stavov a to vrátane práce s konkrétnymi kazuistikami ... | celý text





© Copyright 2003 Biotherapy, s.r.o. All Rights Reserved.