cz sk pl eng 
login   heslo   

Distribútori - náš hlavný záujem


Distribútori Biotherapy získavajú nielen atraktívne provízie za priamy predaj a pravidelne vyplacané provízie za svoju manažérsku prácu, ale sú motivovaní a odmeňovaní ďalšími nadštandardnými spôsobmi. Práca distribútora Biotherapy je chápaná ako životný štýl - a práve tak premýšľame pri stanovovaní špeciálnych odmien, promo akcií alebo školiaceho systému.

Našim distribútorom ponúkame napríklad účasť pri testovaní nových produktov a možnosť aktívne ovplyvniť výsledok, čo prináša maximálnu sunáležitosť pri ich následnom predaji.

Špeciálne odmeny vo forme domácich alebo zahraničných zájazdov sú samozrejmosťou, tak isto ako odmeny vo forme propagačných predmetov alebo špeciálnych firemných trofejí.

Pravidelné atraktívne a veľmi populárne nákupné bonusy sú dnes už neodmysliteľnou súčasťou podporného programu pre našich distribútorov.

Samostatnou kapitolou je školiaci systém, ktorý krok za krokom učí našich distribútorov ako zaobchádzať s produktami Biotherapy a ako uspieť pri ich predaji, učí ich budovať si vlastnú predajnú organizáciu a získať správny životný postoj.

Veľmi významnú súčasť podporného systému tvorí lekárska poradenská linka, ktorá je obsluhovaná špičkovými odborníkmi na svetelnú terapiu a kam sa môžu distribútori alebo zákazníci neobmedzene obracať so svojimi otázkami.

K modernej dobe patria moderné komunikačné prostriedky. SMS informačný servis, emailové správy z diania v Biotherapy, online systém internetového sledovania obratov a provízií a modernú prezentáciu na sieti do tejto kategórie rozhodne môžme zaradiť.

Tým Biotherapy neustále sleduje tendencie a idey vychádzajuce z radov našich distribútorov a snaží sa na ne maximálne reagovať pri tvorbe ďalších podporných prostriedkov pre pokojnú, bezchybnú a zábavnú prácu distribútorov Biotherapy.


© Copyright 2003 Biotherapy, s.r.o. All Rights Reserved.