cz sk pl eng 
login   heslo   

PRE ODBORNÍKOVŠkolenia a odborné akcieŠkolenia
Konferencie
Kalendár akcií
Prihlášky

Odborné vzdelávacie akcie

Odborné vzdelávacie akcie 2007 - 2008

Nové postupy v liečbe dekubitov – kód BTO1
Počas absolvovania kurzu získate základné súhrnné poznatky z oblasti najmodernejšej liečby dekubitov a chronických rán. Dôraz je kladený na možnosť využitia moderných metód z oblasti liečby i prevencie týchto závažných zdravotných stavov, a to vrátane práce s konkrétnymi kazuistikami.

Liečba svetlom v ošetrovateľskej praxi – kód BTO2
Tento kurz dáva základné informácie o problematike modernej fotonickej medicíny, základných metódach, indikačných oblastiach, a konkrétnych možnostiach v oblasti ošetrovateľstva Dôraz sa kladie na získanie praktických skúseností a prácu s konkrétnymi kazuistikami. Znalosti z tohoto kurzu využijú aj odborníci z iných odborov medicíny.

Progresívna fototerapia Fotonyx v ošetrovatelskej praxi – kód BTO3
Kurz dává základné informácie o možnostiach využitia aktuálne najmodernejšieho postupu v oblasti fotonickej medicíny – metóde Fotonyx. Kurz je orientovaný na spektrum možností tejto metódy hlavne v oblasti ošetrovateľstva, ale znalosti využijú nepochybne aj odborníci z iných odborov medicíny.

Liečba svetlom v dermatológii a kozmetike – kód BTO4
Tento kurz dáva základné informácie o problematike modernej fotonickej medicíny, základných metódach, indikačných oblastiach, a konkrétnych možnostiach v oblasti dermatológie, kozmetiky, plastickej chirurgie. Kurz je určený aj pre odborníkov z iných odborov.

Progresívna metóda Fotonyx v rehabilitačnej starostlivosti – kód BTO5
Kurz dáva základné informácie o možnostiach využitia aktuálne najmodernejšieho postupu v oblasti fotonickej medicíny – metóde Fotonyx. Kurz je zameraný na aplikáciu tejto metódy v oblasti rehabilitačnej starostlivosti. Znalosti z tohto kurzu však využijú iaj odborníci z iných odborov medicíny.

Liečba svetlom v gynekológii – kód BTO6
Kurz dáva základné informácie o možnostiach využita fototerapie. Je zameraný na využite fototerapeutických metód v oblasti gynekológie a pôrodníctva. Znalosti z tohto kurzu využijú aj odborníci z iných odborov medicíny


© Copyright 2003 Biotherapy, s.r.o. All Rights Reserved.