cz sk pl eng 
login   heslo   

Pro odborníkyVýzkum a vývojExperimentální studie
Klinické studie
Vývoj

Experimentální studie

Experimentální studie zabývající se problematikou léčebného využití světla

Průnik světelného paprsku živočišnou tkání metodou FOTONYX


Ing. Igor Geyer1, Ing. Jiří Oswald2, Jaroslav Novák1

1 Biotherapy s.r.o.
2 Fyzikální ústav, Akademie věd České republiky


Experimentální výsledky studie prokázaly, že se polarizované světlo z červené oblasti bílého spektra (626 nm) generované a modifikované metodou FOTONYX proniká při průniku do živočišné tkáně oproti světelným paprskům s jinou charakteristikou nejhlouběji a to až za hranicí 4,5 cm.
Zelené (526 nm) a modré (472 nm) světlo (modifikované a generované metodou FOTONYX) pronikalo také do živočišné tkáně, ale do podstatně menších hloubek než tomu bylo v případě červené barvy.

Hloubka průniku závisí tedy na vlnové délce, ale především na způsobu jeho generování a modifikace. V tomto smyslu vykazuje nejlepší výsledky červené (626 nm) polarizované světlo generované a modifikované metodou FOTONYX, přičemž mechanismus působení světelné energie nemusí nutně záviset jen na přímém účinku světla v určité hloubce, ale může jít o výsledek jiných způsobů komunikace ve tkáni, například o přenos transmiterů nebo signálních látek, což může přenést působnost do podstatně větších hloubek (řádově v cm).

Průnik světla je také velmi závislý na typu tkáně, kterou exponujeme. Z experimentu vyplynulo, že tkáň s vyšším podílem tukových buněk je propustnější než svalovina, kde je zřejmě díky vysokému obsahu hemoglobinu a vody světlo více absorbováno.

Obecně je tedy při interakci světla a tkáně nutno zvažovat parametry terapeutického přístroje jako je - vlnová délka, způsob generace a modifikace světla.

Na základě naměřených výsledků můžeme konstatovat, že metoda FOTONYX se spektrální charakteristikou 626 nm (+/- 18 nm) má ty nejlepší předpoklady ovlivňovat při pravidelných aplikacích fyziologické děje nejen na povrchu, ale i ve tkáňových strukturách v hloubce 4 – 5 cm.

Vysvětlivky k obrázku:
1. Modré světlo 472 nm (modulace metodou FOTONYX)
2. Zelené světlo 526 nm (modulace metodou FOTONYX)
3. Červené světlo 626 nm (modulace metodou FOTONYX)

Více informací viz: Geyer, I., Oswald, J., Novák, J.: Měření propustnosti monochromatického polarizovaného světla tkání. Výzkumná zprávy Fyzikální ústav, Akademie věd České republiky, Biotherapy, 2005.


© Copyright 2003 Biotherapy, s.r.o. All Rights Reserved.