cz sk pl eng 
login   heslo   

Pro odborníkyVýzkum a vývojExperimentální studie
Klinické studie
Vývoj

Klinické studie

Klinické studie a kazuistiky využití metody Fotonyx.

Muž, 46 let, Diabates mellitus 2. typu a PAD, kardiální insuficience, hypertenze III. St., hyperlipoproteinemie, DM II typu s obezitou, dlouhodobá klasická léčba včetně hospitalizace neúspěšná. 3 měsíce každodenní aplikace Biostimulu (dále pak BETADINE, občasná hyperbarie).

Obrázek 1: 1. den aplikace

Obrázek 2: 60. den aplikace – proces plně stabilizovaný


© Copyright 2003 Biotherapy, s.r.o. All Rights Reserved.