cz sk pl eng 
login   heslo   

PRE ODBORNÍKOVVýskum a vývojExperimentálne štúdie
Klinické štúdie
Vývoj

Výskum a vývoj

Základné informácie o výskume a vývoji spoločnosti Biotherapy.

Táto sekcia obsahuje základné informácie o výskumných projektoch spoločnosti Biotherapy. Ide o projekty z oblasti klinického i experimentálneho výskumu.

Výskumné projekty sú realizované predovšetkým prostredníctvom nadačného fondu Biotherapy a v spolupráci s prednými domácimi i zahraničnými výskumnými alebo klinickými inštitúciami.

Pre príklad uvedieme:

Lekárska fakulta Univerzita Komenského
Akademie věd ČR, fyzikálny ústav
Všeobecná fakultná nemocnica v Prahe
NeuroProgress Oslo

a mnohé ďalšie....


© Copyright 2003 Biotherapy, s.r.o. All Rights Reserved.